______________________

IJssellinie


is het bekendst als verdedigingswerk tijdens de Koude Oorlog. Maar voor de Tweede Wereldoorlog leek de IJssellinie aanvankelijk meer betekenis te krijgen als verdedigingswerk. Daarom werden al in 1938 een linie van 350 kazematten aangelegd langs de IJssel. Maar deze waren niet opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine. Tussen 1951 en 1954 toen de koude oorlog kwam. Werd de IJssellinie weer in gebruik genomen en een groot militaire verdedigingslinie  langs de IJssel gebouwd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie. Nederland vreesde na de Tweede Wereldoorlog een Russische landaanval omdat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun strijdmachten fors ingekrompen hadden en de VS zich afwachtend opstelden tegenover Russische agressie. De Amerikanen gingen over op de zogenaamde Peripheral Defense, waarbij zij hun troepenmacht bij een Russische aanval zouden terugtrekken tot aan de Rijn. In het begin van de jaren zestig verloor de IJssellinie zijn functie in de verdedigingsstrategie van de NAVO, toen na de vorming van de Bundeswehr de eerste verdedigingslijn naar het oosten werd verlegd. In 1964 werd besloten tot het opheffen van de linie en het ontmantelen van de diverse werken.

Kazemat type B
(Flankerende Betonkazemat)

Tank Kazemat
(Sherman tank koepel)

Kazemat type S3
(Stekelvarken)